Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie
http://zspborzechowo.pl

02 stycznia 2018 20:54 | Aktualności

Odpłatność za obiady- STYCZEŃ

Odpłatność za obiady w miesiącu styczniu 2018r. wynosi 51,30zł.

(19 dni x 2,70zł.= 51,30zł.)


Wpłaty można dokonać osobiście w sekretariacie szkoły lub na konto:

BS Skórcz o/Zblewo

CUW Zblewo, ul. Długa 17

PSP Borzechowo, ul. Szkolna 3a

NUMER KONTA: 88 8342 0009 4000 1140 2000 0027

tytułem: wpłata za obiady/klasa imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc

 

 

Nieobecnośc dzieci na obiadach należy zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 58 588 48 05 lub osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 do 15.00.

Wszystkie nieobecości zgłaszane z zachowaniem powyższego terminu będą odliczane od wpłaty za kolejny miesiąc.