Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie
http://zspborzechowo.pl