Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

„Sukces to szereg potknięć, mimo których nigdy nie rezygnujemy.”

Klub Bezpiecznego Puchatka

Klasa I szkoły podstawowej bierze udział w programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Uczniowie wezmą udział w akcji, która uczy dzieci, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze, w szkole i w domu. Honorowy patronat nad programem objął Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty.

Wszystkie dzieci otrzymają specjalnie przygotowane książeczki z ćwiczeniami i zabawami, dzięki którym będą mogły utrwalać zdobytą w szkole wiedzę samodzielnie lub z rodzicami. Rodzice otrzymają specjalne broszury informacyjne z ważnymi informacjami na temat bezpieczeństwa ich dzieci. Szkoła otrzyma też specjalny certyfikat. W tym roku nowością będzie Wielki Test Bezpieczeństwa, który ruszy 19 listopada na stronie www.bezpiecznypuchatek.pl

DBI