Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

"Z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu." - Benjamin Britten.

Patron szkoły

Ojciec Flawian - Patron szkoły

W Bazylice Św.Piotra w Watykanie znajduje się konfesjonał z napisem: "Po polsku". Przez 30 lat spowiadał w nim Polak z Borzechowa, franciszkanin Ojciec Flawian Słomiński. Spowiadał w czasie, kiedy papieżami byli Paweł VI, Jan Paweł I oraz Papież Jan Paweł II. Mówi się o nim, że był spowiednikiem papieży. Zawsze chętnie włączał się do akcji tam, gdzie chodziło o dobro Polski, bo pamiętał o ojczyźnie.

Urodził się w Borzechowie 1917 r. Zmarł w Rzymie w 1987 r. Zgodnie ze swoim życzeniem, wrócił na Kociewie i spoczął na cmentarzu parafialnym w Borzechowie obok rodziców. Był uczniem Św. Maksymiliana Kolbe. Będąc w Rzymie, aktywnie wspierał starania o kanonizację tego słynnego Polaka.

Przekazał do Polski wiele darów. Potrafił pomagać ludziom zupełnie obcym. Po prostu wierzył w dobroć ludzką.

Franciszkanin Ojciec Flawian ( Władysław Słomiński)

 - 13.06.2011 - O. Flawian

 - 13.06.2010 - Nadanie imienia

#SuperKoderzy
lekturki
DBI