| | | AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie
"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."

Akademia Młodych Noblistów

 

 

 

Świat pędzi do przodu, przemiany społeczne i gospodarcze zachodzą w tak szybkim tempie, że trudno za nimi nadążyć. Podstawą rozwoju współczesnej cywilizacji jest wiedza, którą zdobywamy i wykorzystujemy od dziecka. Wiedza jest podstawą rozwoju osobistego, zawodowego i samorealizacji każdej jednostki. Jeżeli więc chcemy rozwijać społeczeństwo i kraj, musimy inwestować w edukację. Od mądrości ludzi zależy sukces gospodarczy i społeczny, ponieważ wykształcony obywatel, potrafiący dostosować się do zmieniającego się świata, ma wpływ na kształt współczesnej cywilizacji. Obecne umiejętności uczniów są często niewystarczające i niedostosowane do potrzeb rynku pracy. Ciągłe przeobrażenia gospodarcze i społeczne powodują wzrost oczekiwań pracodawców, a co za tym idzie konieczność posiadania przez pracowników kompetencji kluczowych. Współcześnie wiedza teoretyczna zdobyta w procesie kształcenia staje się niewystarczająca, ważniejsze stają się umiejętności wykorzystania jej w praktyce do rozwiązywania problemów, umiejętności komunikacji, współpracy, pracy w grupie, elastycznego funkcjonowania na rynku pracy.

Dzisiejszy system edukacji w zbyt małym stopniu uwzględnia realne oczekiwania gospodarki, co sprawia, że wielu uczniów posiada wiedzę, ale nie potrafi jej wykorzystać. Jedną z propozycji poprawy istniejącej sytuacji jest zmiana metod pracy z uczniami na lekcjach, przy ciągłym doskonaleniu systemu oświaty oraz nauczycieli. Tylko długofalowe działania i połączone siły reformujące system edukacji pozwolą osiągnąć odpowiednie rezultaty w postaci mądrych, młodych ludzi, którzy będą przygotowani do wkroczenia w dorosłe życie. Celem projektu Akademia Młodych Noblistów jest stworzenie warunków, w których uczniowie gimnazjum rozwiną szereg kompetencji kluczowych, umożliwiających im w przyszłości łatwiejsze odnalezienie się zarówno na rynku pracy, jak i w życiu.

Zachęcam do zapoznania się z treścią broszury oraz – za Państwa pośrednictwem – mam przyjemność zaprosić dzieci i młodzież do uczestnictwa w projekcie Akademia Młodych Noblistów.

Prof. dr hab Julian Auleytner
Rektor WSP TWP w Warszawie

 

 

Więcej informacji:

www.akademiamlodychnoblistow.pl

 

Przed nami ostatni wspólny rok w ramach Akademii Młodych Noblistów. Co nas jeszcze czeka?

- Wycieczki - Festyn Naukowy - Olimpiada z wiedzy ekologicznej - III edycja konkursów "Czas rozwinąć skrzydła" oraz "Kompetencje kluczem do projektu" - Zimowe obozy - Spotkania z ludźmi z pasją - Laboratoria i pogotowia

Więcej szczegółów szukajcie wkrótce na naszej stronie.