Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

„Sukces to szereg potknięć, mimo których nigdy nie rezygnujemy.”

Galeria

ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

Ilość zdjęć: 2

DBI