Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

„Sukces to szereg potknięć, mimo których nigdy nie rezygnujemy.”

Galeria

Klasa II i III- Wdzydze i Garczyn

Ilość zdjęć: 41

DBI