Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

„Sukces to szereg potknięć, mimo których nigdy nie rezygnujemy.”

Galeria

Klasy I - III; Muzeum Kolejnictwa i Hymnu Narodowego

Ilość zdjęć: 32

DBI