Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

„Sukces to szereg potknięć, mimo których nigdy nie rezygnujemy.”

Galeria

Pani Dyrektor Maria Tomana odeszła na emeryturę

Ilość zdjęć: 11

DBI