"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."

Kadra

MARIA TOMANA

Funkcja: Dyrekcja

DYREKTOR

dyrektor@zspborzechowo.pl

BEATA KORNELA

Funkcja: Nauczyciel

WICEDYREKTOR

wicedyrektor@zspborzechowo.pl

ZBIGNIEW BIGILSKI

Funkcja: Nauczyciel

z.bigilski@zspborzechowo.pl

TERESA CZUBEK

Funkcja: Nauczyciel

WYCHOWAWCA oddz. przedszk.

t.czubek@zspborzechowo.pl

WIOLETA DUNST

Funkcja: Nauczyciel

WYCHOWAWCA KL. V

w.dunst@zspborzechowo.pl

SYLWESTER KLAMANN

Funkcja: Nauczyciel

s.klamann@zspborzechowo.pl

ANIELA GILA

Funkcja: Nauczyciel

WYCHOWAWCA KL. III GIMNAZJUM
a.gila@zspborzechowo.pl

BARBARA GORT

Funkcja: Nauczyciel

BIBLIOTEKARZ, WYCHOWAWCA KL. VIII

b.gort@zspborzechowo.pl

BOŻENA KROMER

Funkcja: Nauczyciel

WYCHOWAWCA KL. III

b.kromer@zspborzechowo.pl

GIZELA NOWICKA

Funkcja: Nauczyciel

g.nowicka.pl

ANGELIKA PAŃCIERZYŃSKA

Funkcja: Nauczyciel

LOGOPEDA, WYCHOWAWCA KL. I
a.pancierzynska@zspborzechowo.pl

MARIETTA SROKA

Funkcja: Nauczyciel

WYCHOWAWCA KL. II

m.sroka@zspborzechowo.pl

MONIKA TOMANA

Funkcja: Nauczyciel

URLOP

monika.tomana@zspborzechowo.pl

HONORATA TROCHA-RZEPKOWSKA

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY

pedagog@zspborzechowo.pl

MAŁGORZATA WONS

Funkcja: Nauczyciel

WYCH. KL. VII SP.

m.wons@zspborzechowo.pl

MONIKA LIBERA

Funkcja: Administracja

SAMODZIELNY REFERENT
sekretariat@zspborzechowo.pl

DARIA CYLMAN

Funkcja: Administracja

MŁODSZY REFERENT, INTENDENT
sekretariat@zspborzechowo.pl

KRZYSZTOF TOMCZAK

Funkcja: Pracownik obsługi

KUCHARZ

WITOLD KIELUSIAK

Funkcja: Pracownik obsługi

PALACZ, KONSERWATOR

EWELINA PIÓRKOWSKA

Funkcja: Pracownik obsługi

CZESŁAWA LINDENAU

Funkcja: Pracownik obsługi

MARZENA STOSIK

Funkcja: Pracownik obsługi