| | | AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie
"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."

Kadra

WIOLETA DUNST

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Historia, Wiedza o społeczeństwie, Wychowanie fizyczne

WYCHOWAWCA KL. IV

w.dunst@zspborzechowo.pl