| | | AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie
"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."

Kadra

ANGELIKA PAŃCIERZYŃSKA

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna

LOGOPEDA, WYCHOWAWCA oddz. przedszk.
a.pancierzynska@zspborzechowo.pl