Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie
https://zspborzechowo.pl