Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie
https://zspborzechowo.pl

27 stycznia 2018 12:33 | Aktualności

BAL KARNAWAŁOWY

W karnawale, w karnawale

zawsze idziemy na bale.

Każde dziecko duże małe,

lubi bale w karnawale.

Można zmienić się w królewnę,

w królewicza można też,

są cyganki, wrózki, żabki,

jest i batman, jest i jeż.