Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie
https://zspborzechowo.pl

12 lutego 2018 21:05 | Aktualności

Najlepsi z najlepszych- podsumowanie osiągnięć w pierwszym półroczu

Koniec pierwszego semestru jest doskonałą okazją do podsumowań i nagrodzenia gromkimi oklaskami uczniów, którzy udowodnili, iż do sukcesu można dojść tylko ciężką pracą.

Oto najlepsi z najlepszych…


SZKOŁA PODSTAWOWA:

A. Uczniowie z zachowaniem wzorowym:

 

B. Uczniowie z zachowaniem bardzo dobrym:

KLASY GIMNAZJALNE :

Średnie ocen w  poszczególnych klasach :

Kl.4

Kl.5

Kl.6

Kl.7

Średnia sp

Kl.2 gim.

Kl.3 gim

Średnia gim.

4,40

3,87

4,29

4,33

4,22

4,07

3,81

3,94

 

 GRATULUJEMY I ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW!!!