Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie
https://zspborzechowo.pl

21 września 2018 21:22 | Aktualności

,,Sprzątania Świata - Polska 2018"

   Dnia 20 września społeczność szkoły w Borzechowie wzięła udział w akcji ,,Sprzątania Świata - Polska 2018", której celem było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Uczniowie z dużym zaangażowaniem zbierali śmieci na terenie Borzechowa.  Zauważyliśmy, że z roku na rok jest coraz mniej odpadów. 

Do akcji przystąpiły również przedszkolaki, a o ich działaniach czytaj poniżej!!!

                                                                                               

                                                                                               Honorata Trocha-Rzepkowska

  

OGÓLNOPOLSKA AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH PSP BORZECHOWO

 

Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Borzechowie włączyły się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”, by już od najmłodszych lat uczyć się dbania o środowisko i poznawać skutki zaśmiecania świata. Najmłodsze dzieci wyposażone w ochronne rękawiczki porządkowały szkolny plac zabaw, zaś starsze przedszkolaki udały się z wychowawcą poza teren placówki. Wszystkie działania miały formę zabawy, która zakończyła się prezentacją multimedialną edukującą najmłodszych w zakresie recyklingu i segregacji odpadów. Przedszkolaki w ramach wdrażanej innowacji pedagogicznej „Mały Odkrywca” mogły w praktyczny sposób uczyć się jak dbać o najbliższe środowisko segregując odpady. Zajęcia dydaktyczne miały na celu zapoznanie i utrwalenie odpowiednich nawyków ekologicznych i zapoznanie najmłodszych z trudnym słowem „recykling”. Poprzez te działania przedszkolaki z łatwością potrafiły przyporządkować odpady takie jak: metal, szkło, plastik czy papier do właściwych pojemników, różniących się kolorami.

   Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i emocjonalnej. Dlatego już w tym wieku należy wzbudzać w dziecku odpowiedzialność wobec siebie i przyrody, ukazując przy tym piękno otaczającego świata. Głównym celem w/w działań było przybliżenie dzieciom pojęcia „ekologia” i wyjaśnienie konieczności ochrony środowiska. Mamy nadzieję, że te działania pozytywnie wpłyną na właściwą postawę naszych przedszkolaków i zaowocują ekologicznymi nawykami.

                                                                                                                         

                                                                                                                                Renata Jodko