Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

„Sukces to szereg potknięć, mimo których nigdy nie rezygnujemy.”

Aktualności

12 czerwca 2017 21:17 | Aktualności

ŚWIĘTO PATRONA I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

 

Dnia 12.06.2017 r. nasza szkoła obchodziła Święto Patrona – Ojca Flawiana Słomińskiego. To zaszczytne imię nadano 13 czerwca 2010 roku. Od tej pory jest to święto całej społeczności szkolnej. Nasz Patron zobowiązuje nas do pracy i uczciwości. Staramy się rzetelnie uczyć, osiągać sukcesy na miarę naszych możliwości i postępować tak, by nie zawieźć zaufania rodziców i nauczycieli. Jesteśmy dumni, że patronuje nam tak wspaniała postać jak Ojciec Flawian Słomiński.

Tegoroczna uroczystość była również rocznicą 100-lecia urodzin Patrona i 30-lecia jego śmierci, co zobowiązało nas do bardziej uroczystych obchodów.

Tego dnia uczniowie i pracownicy szkoły wraz z gośćmi przemaszerowali ulicami Borzechowa do kościoła, gdzie odbyła się koncelebrowana, uroczysta  Msza Św., której przewodniczył Dziekan Dekanatu Zblewskiego – ks. Prałat Zenon Górecki wraz z innymi duchownymi, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą uroczystość. Oprawę liturgiczna przygotował ksiądz proboszcz Adam Kapelusz i katecheci naszej szkoły.

Kolejna część uroczystości odbyła się w szkole. Pani Dyrektor Maria Tomana witając wszystkich w progach szkoły nawiązała do słów Jana Pawła II, które nasz święty skierował do młodzieży akademickiej w Warszawie 3 czerwca 1979 r., „Jaką miarą mierzyć człowieka? Czy mierzyć go miarą sił fizycznych, którymi dysponuje? Czy mierzyć go miarą zmysłów, które umożliwiają mu kontakt z zewnętrznym światem? Czy mierzyć go miarą inteligencji, którą sprawdza się poprzez wielorakie testy czy egzaminy?...Człowieka trzeba mierzyć miarą „serca”. Sercem!” Zwróciła uwagę, że to właśnie Patron naszej szkoły jest dla nas taką osobą, którą mierzymy miarą serca.

Gośćmi naszej uroczystości byli: Ojcowie Franciszkanie z Niepokalanowa: Ojciec Roman Aleksander Soczewka –autor książeczki „Kwiatki Ojca Flawiana” oraz księdza Kazimierz Szymonik profesor muzykologii i brat Franciszek Rekowski; rodzina patrona reprezentowana przez Panie: Kazimierę Dudkowską oraz Elżbietę Szczuka, a także ich dzieci i wnuki; Dziekan Dekanatu Zblewskiego – ks. Prałat Zenon Górecki oraz księża Dekanatu; Ks. Kanonik Konrad Baumgart – były proboszcz naszej parafii, Wójt Gminy Zblewo– Pan Artur Herold, Przewodniczący rady Gminy Zblewo – Pan Leszek Burczyk oraz Radni– Janusz Czubek i Krzysztof Surówka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska Pan Andrzej Przewłocki, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Pani Teresa Burczyk, Prezes Powiatowego Koła Niewidomych Pani Joanna Grabowska, Proboszcz Parafii  Św. Anny w Borzechowie Ks. Adam Kapelusz- współorganizator  uroczystości, dyrektorzy szkół i przedszkola Gminy Zblewo: Pani  Iwona Loroch-ZKiW w Pinczynie, Lcyna Błaszak- ZSP w Zblewie, Iwona Wysmółek – Śliwa – ZSP w Kleszczewie Koscierskim, Beata Cyrson- Gminne Przedszkole w Zblewie oraz  Pan Marek Mischke –  Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Zblewie, Pani Emila Bielska – Dyrektor Gminnej Biblioteki w Zblewie, Pani Elżbieta Piórkowska -Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich ,Pani Lidia Godlewska- Wróblewska – Przewodnicząca Koła Emerytów  i  Rencistów , Rada  Rodziców z przewodniczącą Panią Sylwią Dróżkowska,  sołtysi oraz mieszkańcy Borzechowa i okolic,  przedstawiciele  mediów lokalnych, nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie.

Pani Dyrektor odczyta list Ojca Szczepana  Kośnika skierowany do społeczności szkolnej, zawierający życzenia z okazji święta szkoły. Ojciec Roman Soczewka przekazał na ręce Pani Dyrektor pamiątki po Ojcu Flawianie, m.in. jego teczkę, klucze, długopisy itp. Zabierając głos, przypomniał, jak powstawała książeczka ”Kwiatki Ojca Flawiana”. Siostrzenice naszego patrona również w ciepłych słowach przybliżyły postać Władysława Słomińskiego. Wójt Gminy Zblewo Pan Artur Herold także  nawiązał do życia franciszkanina i tak ważnego w życiu każdego Polaka patriotyzmu. W części artystycznej uczniowie przybliżyli postać patrona szkoły, nawiązując do najważniejszych wydarzeń z jego życia. Zrobili to w sposób ciekawy, przeplatając elementy biografii ulubionymi piosenkami  i wierszami zmarłego kapłana.

Kolejna część uroczystości poświęcona była Przyjaciołom Szkoły, którzy wspierają nas nie tylko dobrym słowem, ale pomagają w organizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych.

Wszyscy zaproszeni goście otrzymali upominki upamiętniające postać Patrona.

 

Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię Ojca Flawiana Słomińskiego.

 

Przeczytano: 1413 razy. Wydrukuj|Do góry

ŚWIĘTO PATRONA I PRZYJACIÓŁ SZKOŁY

DBI