Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

„Sukces to szereg potknięć, mimo których nigdy nie rezygnujemy.”

Aktualności

07 lutego 2020 13:58 | Aktualności

GRANIE NA EKRANIE

Chcielibyśmy poinformować, iż nasza szkoła bierze udział projekcie badawczo- edukacyjnym "Granie na ekranie". Głównym elementem projektu są ogólnopolskie badania naukowe poświęcone zachowaniom growym młodzieży w Polsce, realizowane wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Udział w badaniach jest dla szkół bezpłatny i niesie dla nich wiele korzyści, m. in. indywidualną diagnozę i bezpłatne materiały edukacyjne.

Badania przeprowadzone zostaną metodą ilościową i jakościową. W ramach badań ilościowych, uczniowie szkół w całej Polsce wypełniają anonimowy kwestionariusz online. Badania jakościowe uwzględniają m. in. wywiady pogłębione z terapeutami uzależnień od gier cyfrowych oraz badania fokusowe skupione na najpopularniejszych wśród młodzieży grach cyfrowych.

Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2019 i dotyczy zachowań growych dzieci i młodzieży (zobacz raport z najnowszych badań „Młodzi Cyfrowi”).  Wyniki dotychczas zrealizowanych przez Fundację badań są podstawą do naszych działań edukacyjnych, które wspierane są między innymi przez Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia. Realizowany projekt badawczy wspierają pracownicy naukowi zatrudnieni w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz naukowcy z Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

 

Celem badań realizowanych w ramach projektu „Granie na ekranie” jest przyniesienie odpowiedzi na kilka ważnych pytań: Jak często i w jakie gry cyfrowe gra polska młodzież? Jakie korzyści, a jakie negatywne konsekwencje polskiej młodzieży przynosi czynność grania w gry cyfrowe? Jaka jest skala uzależnienia od grania w gry cyfrowe? Ilu młodych planuje związać swoje życie z grami cyfrowymi?Więcej informacji: https://dbamomojzasieg.com/granienaekranie/

Przeczytano: 519 razy. Wydrukuj|Do góry

DBI