"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."

Archiwum - Aktualności

16 stycznia 2012 20:22

BEZPIECZNI W INTERNECIE

Na przełomie stycznia i lutego realizowany będzie projekt

„BEZPIECZNI W INTERNECIE”

 

 

1. Główne założenia i cele projektu

- uświadomienie uczniom, rodzicom i nauczycielom negatywnych społecznych, etycznych i prawnych konsekwencji rozwoju technologii informacyjnej;

- promocja odpowiedzialnej postawy dorosłych oraz prawa dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu;

- uświadomienie dzieciom, rodzicom i nauczycielom zastosowań Internetu i zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu;

- zapoznanie dzieci, rodziców i nauczycieli z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu;

- informowanie dzieci, rodziców i nauczycieli o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie.

 

2. Najważniejsze realizowane działania

Celem kilkutygodniowych działań jest organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu, który na stałe zagościć ma w kalendarzu imprez szkolnych. Dzień ten będzie podsumowaniem kilkutygodniowych zajęć z zakresu bezpiecznego korzystania dzieci i młodzieży z Internetu. Dzień Bezpiecznego Internetu poprzedzony zostanie szeregiem spójnych działań skierowanych zarówno do uczniów, rodziców i nauczycieli, tj.:

- powołanie „Strażników Bezpiecznego Internetu”

- przygotowanie plakatów i ulotek informacyjnych dla rodziców

- przygotowanie tematycznych gazetek ściennych

- wydanie specjalnego numeru gazetki szkolnej „Bezpieczni w Internecie”

- ogłoszenie konkursu plastycznego dla klas I – III szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

- ogłoszenie konkursu plastycznego dla klas IV – VI szkoły podstawowej

- ogłoszenie konkursu na najciekawszą prezentację multimedialną dla klas I - III gimnazjum

- organizacja tematycznych spotkań z policjantami.

Przeczytano: 1415 razy. Wydrukuj|Do góry