Publiczna Szkoła Podstawowa im. O. Flawiana Słomińskiego w Borzechowie

„Sukces to szereg potknięć, mimo których nigdy nie rezygnujemy.”

"Maciuś"

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” powstała aby skutecznie nieść pomoc głodnym, biednym oraz niepełnosprawnym dzieciom w Polsce. Fundacja przekazała 3000 zł na dożywianie dzieci w naszej szkole.

DBI